กำหนดการ กติกาในการสอบ และรายชื่อวิทยากร

กำหนดการสอบ Online Post-Test
 1. ทดสอบออนไลน์ 15 พ.ย.-15 ธ.ค. 2564 นี้เท่านั้น !!!
  • จับเวลาสอบเสมือนจริง สอบเสร็จรู้คะแนนทันที
 2. หลังสอบออนไลน์ (20 ธ.ค. 2564) สิ่งที่น้องจะได้รับ คือ
  • ดาวน์โหลดเอกสาร “ข้อสอบ” และ “เฉลยข้อสอบ”
  • ดูวิดีโอเฉลยข้อสอบ
  • ดาวน์โหลด “ใบรายงานผลการสอบ” (สำหรับน้องที่เข้าสอบเท่านั้น)
  • ประกาศนียบัตร (Online Certificate) กรณีเข้าสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ อย่างน้อย 3 วิชา จาก 7 วิชา จึงจะได้รับประกาศนียบัตร
   โดยดาวน์โหลดทาง www.sahapatadmission.com ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2564 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565
กติกาในการสอบ
 1. การสอบออนไลน์เปิดให้สำหรับนักเรียนเข้าสอบเท่านั้น
 2. สอบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 พ.ย.-15 ธ.ค.64 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าสอบได้
 3. จับเวลาสอบเสมือนจริง ระบบจะทำการนับเวลาถอยหลัง จนหมดเวลา เมื่อทำข้อสอบเสร็จให้กดส่ง มิฉะนั้นระบบจะไม่ทำการบันทึกและประมวลผลให้
 4. สามารถเข้าสอบออนไลน์ได้ วิชาละ 1 ครั้ง เท่านั้น (ฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอบ)
 5. กรณีเกิดเหตุขัดข้องในขณะทำการสอบออนไลน์ รวมทั้งกรณีเกิดเหตุขัดข้องในการกดส่งข้อสอบผ่านเว็บไซต์ เช่น ไฟดับ สัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง ฯลฯ จนทำให้กระทบความต่อเนื่องในการสอบ
  ให้น้องๆ ถ่ายภาพหน้าจอ พร้อมทั้งบันทึกเวลาที่เกิดเหตุ ไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นติดต่อพี่ๆ ทีมงานสหพัฒน์แอดมิชชั่น
  (ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.) โทร. 064-163-3449, 061-851-8646 หรือ Inbox มาที่ Facebook Sahapat Admission
 6. แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค ที่มีหน้าจออย่างน้อย 10นิ้ว เพื่อการแสดงผลแบบทดสอบได้อย่างครบถ้วน
 7. แนะนำให้ใช้ web browser Google Chrome เพื่อการแสดงผลแบบทดสอบได้อย่างครบถ้วน
 8. เมื่อสอบเสร็จและกดส่งข้อสอบแล้ว ระบบจะแจ้งคะแนนสอบทันที หลังจากนั้นวันที่ 20 ธ.ค.2564 จึงจะสามารถดาวน์โหลด “ใบรายงานผลการสอบ” ซึ่งจะทำให้ทราบคะแนนต่ำสุด-สูงสุด และคะแนนเฉลี่ย ของแต่ละวิชา
วิทยากรผู้ออกข้อสอบออนไลน์
ทดสอบออนไลน์ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564
วิชาที่จัดสอบ ผู้ออกข้อสอบ
ภาษาไทย (วิชาสามัญ) ทีมวิทยากรผู้ออกข้อสอบ จาก สถาบันเตรียมโดม
ดร.สายป่าน ปุริวรรณชนะ (พี่สายป่าน)
อ.พิชญสุดา พลเสน (พี่โบลิ่ง)
อ.นาวิน แซ่โค้ว (ครูพี่วิน)
สังคมศึกษา (วิชาสามัญ) อ.ดรัณ รักอาชีพ (ครูพี่หมอโอ๋ SociThai)
ภาษาอังกฤษ (วิชาสามัญ) อ.ธฤตสรณ์ ศรพรหม (ครูพี่หวาย Enconcept)
คณิตศาสตร์ 2 (วิชาสามัญ) ทีมวิทยากรผู้ออกข้อสอบ จาก สถาบัน We by The Brain
อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (วิชาสามัญ) อ.กรกฤช ศรีวิชัย (ครูติ่ง KRU CLUB)
GAT เชื่อมโยง (วิชา ความถนัดทั่วไป GAT ตอนที่ 1) อ.เกศจิรา บุญตระกูล (ครูพี่เกศ The BTS)
GAT ภาษาอังกฤษ (วิชา ความถนัดทั่วไป GAT ตอนที่ 2) อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์ (ครูพี่หนู)